ธ.กรุ७ไทย

ตอนไปโควิชที่เป็นสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยทางธนาคารกรุงไทยเองได้

ออกมาตรการมาเพื่อที่จะช่วยเหลือธุรกิจ sme ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นแค่ 2% นานถึง 2 ปีโดยจะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาทหรือ

เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้ทุกสาขาหรือโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่

โดยตรงได้ที่เบอร์ 02 111 1111 เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับ