คนละครึ่ งเ ฟส 3

เป็นอีโครงการที่ได้รับควใามสนใจจำนวนมาก สำหรับคนละครึ่ง เฟส 3 ยังคงมีสิทธิคงเหลือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

อีกกว่า 939,000 สิทธิ ซึ่งกระทรวงการคลัง ยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้เงื่อนไขโครงการฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง