ผู้ประกันตน กลุ่มต่อไปนี้ อย่าเพิ่งยื่นทบทวนสิทธิ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกันตนที่เช็กแล้ว ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ อย่าเพิ่งยื่นทบทวนสิทธิ ให้รอตรวจสอบอีกครั้งหลังวันที่ 7 ก.ย.64 ค่ะ

ขอบคุณ ข่าวประกันสังคม