ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิเยียวยา

สำนักงานประกันสังคม เผยเช็คสิทธิเยียวยา ม.40 กลุ่ม 19 จว.สมัครใหม่ ผ่าน www.sso.go.th อีกครั้งวันที่ 17 ก.ย.ข้อมูลสมบูรณ์ เตรียมพร้อมเพย์รับสิทธิเยียวยาม.33 ม.39 ม.40