16 จังหวัด รับเงิน 5,000

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 สำนักงานประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่

1 นครราชสีมา

2 ระยอง

3 ราชบุรี

4 สระบุรี

5 สุพรรณบุรี

6 กาญจนบุรี

7 ลพบุรี

8 เพชรบูรณ์

9 ประจวบ

10 คีรีขันธ์

11 ปราจีบุรี

12 เพชรบุรี

13 ตาก

14 อ่างทอง

15 นครนายก

16 สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 ซึ่งมีจำนวน 2.3 ล้านคน โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ผ่านการโอนเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพียง 1 เดือนเท่านั้น เนื่องจากเป็นรัฐบาลประกาศคุมเข้มเพียงเดือนเดียว

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครใหม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th