ประกันสังคม ม.33

วันที่ 26 ก.ย.64 คืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 3 เคาะวันโอน รอบ 2 วันที่ 1 ต.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 สั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ไม่เคยรับ

สิทธิ สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าสิทธิจะเต็ม ซึ่งขณะนี้เวลา 15.30 น. วันที่ 26 ก.ย. 64 สิทธิยังคงเหลือ 28,000,000 สิทธิ

ทั้งนี้ในส่วนของ ผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) ทำงานอยู่ใน 9 กิจการ ที่ได้สิทธิรับเยียวยาและได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 ต่อ คือ เงินเยียวยา 2,500 บาท

โอนวันที่ 27-28 ก.ย. 64 ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ และเงินจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โอนวันที่ 1 ต.ค. 64 เข้า

แอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,500 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 4,000 บาท โดย คนละครึ่งเฟส 3 สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2564

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์