ใคร มีบัญชี ธกส.

บัตรเครดิต ธ.ก.ส. สมาร์ทเคส เพื่อนๆ หลายคนอยากรู้รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธ.ก.ส. ชนบท มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าธนาคารประสบปัญหาหนี้

ระบบธนาคารจึงได้เปิดตัว Smart Case ที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ปัญหาลูกค้า.

คุณสามารถยืมได้มากถึง 50,000 บาทและคุณสามารถชำระคืนได้นานถึง 12 เดือน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินกู้ได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ทั้งหมด

ซึ่งจะเหลือเพียง 1% ของวงเงินกู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะกู้ ตามเงื่อนไขเงินกู้ธนาคารภายใต้โครงการ Smart Case Loan ฉันต้องเป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้นและไม่ต้องการหลักประกัน

#หลักการผู้กู้ที่สามารถใช้ผู้ค้ำประกันได้มีดังนี้

1. ต้องเป็นข้าราชการและสามารถค้ำประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท หรือผู้ค้ำประกันได้ 2 คน วงเงินไม่เกิน 300 บาท

2. ใช้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 90% ของสินเชื่อจำนอง

3. เงินกู้นี้เป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ของบัตร ATM ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบัตร ATM ของลูกค้า และเงินกู้จะคิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ที่ลูกค้าเป็นผู้ดึงจริง

หากลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารสหกรณ์การเกษตรและเกษตรแห่งชาติ หรือโทร 02-5510555

เพจเตือน โปรดระวังพวกมิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ห้ามบุคคลโดยเด็ดขาดไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อหรือไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร