ใครยังไม่ผ่านบ้างไหม ออมสินรอบใหม่

สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาทก็ดีนั้นให้มีคุณสมบัติสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 50,000 บาทกู้เงินไม่มีเงินช่วยเหลือแต่อย่างใดมีรายละเอียด ดังนี้ วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทชื่อโครงการเงินกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้เงินสามารถใช้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านค้าขาย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้สามถึงห้าปีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบาทบริษัทต้องการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อยใช้เป็นหลักประกันเงินกู้

* คุณสมบัติผู้กู้


1. มีอาชีพประจำและมีรายได้ที่แน่นอน


2. มีสัญชาติไทย


3. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี


4. มีถิ่นฐานที่พักอาศัยให้ชัดเจนไม่สามารถติดต่อได้

ถ้าหากใครประสงค์ที่จะขอสมัครสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนนี่นอกระบบโดยสามารถลงทะเบียนได้วันที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนในสำเนาให้เบียนบ้านของผู้กู้สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกันแสดงรายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ปกครองอาชีพที่มีรายรับ – รายจ่าย ถ่ายรูปที่อยู่อาศัยเพื่อใช้เป็นหลักค้ำประกันแต่สำเนารับทานค้ำประกัน

(รับโปรแกรมใช้บริษัทประกันชื่อเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงินกู้) อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนเท่านั้นถ้าท่านไหนสนใจอยากจะมาสมัครสินเชื่อสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือที่คอลเซ็นเตอร์ 1115