ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือพักชำระห นี้ ย าว 6 เดือน

เมื่อวันที่ 7 มกราค ม เพจ อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ธนาคารแรก ออกมาตรการข่วยเหลือแล้วครับ

ออมสิน ออกมาตรการเร่ งด่วน ช่วยเหลือลู กค้ าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ลู กค้ าสินเชื่ อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สามารถเข้าพักชำระเงิ นต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบ างส่วนได้. ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน

ลงทะเบี ยนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็ บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติ ดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน

เริ่มเปิดให้ลงทะเบี ยนในวันศุกร์ที่ 8 มกราค ม 2564 นี้เป็นต้นไป สิบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

เริ่มลงทะเบี ยนวันที่ 8 มกราค ม 64

โดยเข้าไปที่เว ปไซต์ www.gsb.or.th

จะพบกับหน้ าต าเวปไซต์ จากนั้นคลิกลงทะเบี ยน

สำหรับใครที่เป็นลู กห นี้ธนาคารออมสินก็อย่ าลืมเข้าไปลงทะเบี ยนกันนะครับไ ม่ต้องไปถึงธนาคารเลย

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน และอนุวัต จัดให้