เเจ้งรายละเอียด สินเชื่อไทรทองฯ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า สูงสุด 10 ล้านบาท ปลอดเงินต้นเเละดอกเบี้ยนาน 6 เดือน เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ได้รับความสนใจไม่น้อย สำหรับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน โดยมีจุดเด่นคือ

ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท เเละปลอดเงินต้นเเละดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเเบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์ 19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จุดเด่นสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

– เพื่อการอุปโภคบริโภค

– เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

– เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อ


กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ย เเละไม่เกินรายละ 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

– ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

– ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

– ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

– ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

อัตราดอกเบี้ย

– ปลอดชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 เดือนเเรก

– เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.665% ต่อปี)

– ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR

ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่

4.914% ต่อปี ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ไม่เกิน 25 ปี

นับตั้งเเต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้เเละดอกเบี้ยงวดเเรกตามที่กำหนดในสัญญา

โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

– กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร

– ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

(2) มีถิ่นที่อยู่เเน่นอนสามารถติดต่อได้

(3)  มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งเเต่ 18,000 บาทขึ้นไป

– เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่

หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งเเต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

– เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงเเละมีเงินเดือนตั้งเเต่ 30,000 บาทขึ้นไป

– เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

(2) ตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า

สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น เเละมีทางสาธารณประโยชน์

ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติเเละจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เเล้วเสร็จภายในวันที่30 ธันวาคม 2564

โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกเเห่งทั่วประเทศ

ได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact

Center โทร. 1115

 

ข้อมูล ธนาคารออมสินฐานเศรษฐกิจ