วิธีสมัคร ม.40 รับเงินช่วยเหลือ คนละ 5,000

อัปเดตล่าสุดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ CV19 เยียวยาอาชีพอิสระ โดยเป็นการเยียวยานักร้อง นักดนตรี นักแสดง และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บ าร์ ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากให้สมาคม/สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท โดยหากผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติได้ดังนี้

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา เว็บไซต์ www.sso.go.th

Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ปะกันตนมาตรา 40

มีสัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจในมาตรา 33 หรือมาตรา 39

ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ออนไลน์ ผ่าน www.sso.go.th

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

กรอกข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครบถ้วน

กดตรวจสอบ กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ

จากนั้นเลือกจ่ายเงินสมทบ เลือกเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ ยอมรับเงื่อนไขและกดตกลง

ระบบยืนยันการสมัคร ม.40 แจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที เงื่อนไข ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ของประกันสังคม จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจจำนวน เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไป ซึ่งมีราว 1.5 แสนราย รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครกันได้เลย

ขอบคุณ คมชัดลึก