ชาวนาเช็กด่วน เงินเข้าแล้ว รับเต็มๆ 20,000

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจ พืชเศรษฐกิจไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พรุ่งนี้โอนแน่ไร่ละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 20 ไร่) บทสรุปโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก พืชเศรษฐกิจไทย

โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือนโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

สำหรับวิธีการเช็กกดที่ลิ้งค์ คลิก

กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบแล้วกดค้นหา

ขอบคุณ ข้อมูลจาก พืชเศรษฐกิจไทย

เรียบเรียง มุมข่าว