สุชาติ แย้มของขวัญปีใหม่คนไทย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงของขวัญปีใหม่ว่า ขณะนี้กำลังให้กรมต่างๆ ไปพิจารณาและหาข้อสรุปว่าจะได้อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานประกันสังคม อาจออกมาตรการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาจเปิดฝึกอาชีพทุกอย่างฟรีหมด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอาจจะออกมาตรการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเข้าครม.ในสัปดาห์หน้า วันที่ 21 ธ.ค. สำหรับมาตรการการเยียวยาคนกลางคืนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองในกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันทีครับ

ขอบคุณ ข่าวสด