เปิดของขวัญปีใหม่ ประกันสังคม ม.40 ช่วยเหลือผู้ประกันตน นาน 6 เดือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยของขวัญปีใหม่ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกันสังคม หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2565 จาก กระทรวงแรงงาน

เพื่อมอบให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มาตรการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40

เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน

lazada
ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับทั้ง 3 ทางเลือก ยังคงเดิม ซึ่งจากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีผู้ประกันตนมาตรา 40

ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408 ล้านบาท

ขณะที่ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง