ประกันสังคม เยียวยา 5000 รอบใหม่ ใกล้หมดเขต

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบที่สอง ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.02 ในจำนวนนี้ยังพบปัญหากลุ่มตกหล่น โอนไม่สำเร็จจากสาเหตุต่าง ๆ อีก 2,194 ราย

ทางด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนบันเทิง กลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้ และให้ทางสมาคมที่จะกล่าวต่อไปนี้ รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย

– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และมีสัญชาติไทย

– ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

– ผู้รับสิทธิจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับ กระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

– เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

– เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

– กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

– จากนั้นกดตรวจสอบ

– กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

– กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน

– เลือกจ่ายเงินสมทบ เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

– ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

– กดยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง แล้วกดยืนยัน

– หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้รอการตรวจสอบก่อน เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว เงินจะถูกโอนให้ในสัปดาห์ถัดไป ทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มี.ค. 2565

เรียบเรียง มุมข่าว