พรุ่งนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนรับ 5000

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 และวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ และจะมีการโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ให้แก่ผู้ที่ได้สิทธิในวันที่ 14 ม.ค. 2565 นี้

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40

ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 ไม่เช่นนั้นจะพลาดเงินเยียวยา 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

– สัญชาติไทย

– มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ผู้ถือบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

– ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

– หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สำหรับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

– หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

– สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

– หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

– สมัครผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเยียวยาให้ทันวันสุดท้าย 14 ม.ค. นี้ รับเงิน 5,000