เช็คเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ใช้ AI ตรวจสอบ

หลังจากที่กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ครม. คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.6 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์ CV – 19 ที่เกิดขึ้น

สำหรับ คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ รอบใหม่ มีดังนี้

– มีสัญชาติไทย และ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

– รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อหัว ห้ามเกินคนละ 1 แสนบาทต่อปี

– ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท

– การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน ต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

– การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

– การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

– การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมนำบัตรประชาชนเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูล ในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง

ขณะเดียวกัน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังได้เสนอหลักเกณฑ์รายละเอียดการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ ไปยังที่ประชุม ครม. เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น จะมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ ยืนยันตัวตน และคัดกรองคนที่ไม่เข้าเงื่อนไข หรือคุณสมบัติที่กำหนดออกจากระบบ รวมถึงระบบการลิงก์ข้อมูลเพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบแบบเรียลไทม์

เรียบเรียง มุมข่าว